• Bộ đề do Phòng GD&ĐT Thị xã Sông Cầu  cung cấp.
  • Tài liệu do Sở GDĐT Hà Tĩnh phát hành.
  • Các môn: Toán, Ngữ văn , Tiếng anh lớp 9
  • Gồm các môn : Toán, Ngữ văn : 6-9, Tiếng anh 8,9.
  • Môn Toán - Văn - Tiếng Anh 9
  • Môn Toán  6, 9 và môn Lịch sử 6
Tài nguyên