Tổ Hành chính

 • Võ Văn Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhân viên bảo vệ

 • Phạm Thị Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhân viên phục vụ

 • Nguyễn Thị Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Email:
   binhdtdiem@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhân viên y tế học đường

 • Mai Thị Thu Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhân viên văn thư

 • Trần Thị Bích Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Email:
   tranthibichhanh77@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhân viên kế toán

 • Huỳnh Trọng Phúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Email:
   huynhtrongphuc1965@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhân viên thư viện