Tổ Toán - Tin

 • Trần Văn Ni
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Email:
   vanni.tran88@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy môn Tin

 • Hồ Minh Phước
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Email:
   huynhminhphuoc1975@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy môn Toán

 • Huỳnh Thị Hoài Hạ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Email:
   hoaiha8283@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy môn Toán

 • Trần Thị Thu Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Email:
   tranvan1905@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy môn Toán

 • Lê Cập Nhật
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Email:
   capnhatle@yahoo.com.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy môn Tin học

 • Nguyễn Văn Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Email:
   vandungdtd@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy môn Toán

 • Phạm Thanh Nhất
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Email:
   nhatdtd@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy môn Toán