Tổ Ngữ văn

 • Phạm Thị Thể
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Email:
   phamthithe123@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy môn ngữ Văn

 • Nguyễn Thị Thu Nhàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Email:
   thunhandtd@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy môn Ngữ Văn

 • Trần Thị Kim Tuyết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Email:
   kimtuyetdtd@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy môn Ngữ Văn

 • Võ Thị Hoàng Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Email:
   h.yen1966@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy môn Ngữ Văn