Tổ Lý - Hóa - Sinh- Thể dục

 • Nguyễn Văn Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Email:
   nvtrung.dtdiem.songcau@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy môn Lý

 • Nguyễn Hùng Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Email:
   hungsonxt@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên PT PCGD

 • Nguyễn Vũ Nguyệt Đan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Email:
   dtdnguyendanscpy@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy môn Hóa

 • Phạm Quốc Việt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Email:
   phamquocviet2011@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy môn TD

 • Nguyễn Hiếu Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Email:
   hieuthanhdtd@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy môn TD

 • Phạm Thị Linh Đoan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Email:
   nhimcon30112011@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tổng Phụ trách Đội, GIảng dạy TD

 • Huỳnh Thị Xương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Email:
   huynhxuong85@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy môn Sinh

 • Châu Thị Hồng Diễm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Email:
   chaudiemdtd@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy môn Sinh

 • Ngô Minh Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Email:
   minhtamsc@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy Môn Lý - CN

 • Nguyễn Thị Thùy Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Email:
   thuyngan10.8@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy môn Lý - CN