Cựu CBQL-GV-CNV

 • Nguyễn Thị Tuyết Mai
  • Họ và tên:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên bộ môn Thể dục. Chuyển công tác về trường THCS Hoàng Văn Thụ

 • Lê Trung Hủy
  • Họ và tên:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên môn Thể  dục.  Chuyển công tác về trường THCS Hoàng Văn Thụ

 • Nguyễn Thị Kim Hương
  • Họ và tên:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên bộ môn Toán. Chuyển công tác về trường THCS Hoàng Văn Thụ

 • Ngô Phương Trình
  • Họ và tên:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên bộ môn Lý. Chuyển công tác về trường THCS Hoàng Văn Thụ

 • Bùi Ngọc Đường
  • Họ và tên:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên bộ môn Lý. Chuyển công tác về trường THCS Hoàng văn Thụ

 • Phạm Thanh Thúy
  • Họ và tên:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Tiếng anh. Chuyển công tác về trường tiểu học Âu Cơ

 • Trần Diệp Tuấn
  • Họ và tên:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Vật Lý. Chuyển công tác về Phòng GD&ĐT Thị xã Sông Cầu

 • Nguyễn Hiệp Thy Vũ
  • Họ và tên:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Hóa. Chuyển công tác về trường THCS Hoàng Văn Thụ.

 • Phạm Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Lịch Sử. Chuyển công tác về trường THCS Hoàng Văn Thụ

 • Võ Văn Thừa
  • Họ và tên:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhân viên bảo vệ. Nghỉ hưu

 • Võ Duy Thùy Trâm
  • Họ và tên:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên môn Tiếng Anh.Chuyển công tác về trường THCS Hoàng Văn Thụ