Công đoàn

 • Phạm Ngọc Trúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chủ tịch Công đoàn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tổ viên tổ Sử - Địa - GDCD

 • Trần Thị Kim Tuyết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Công đoàn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tổ phó tổ Ngữ Văn