Chi bộ Đảng

 • Nguyễn Thị Bích
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phó Hiệu trưởng.

 • Nguyễn Phi Phùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Hiệu trưởng nhà trường.